Arystoteles w komentarzach Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza. Interpretacja koncepcji Pierwszego Poruszyciela jako żródła ruchu ciał niebieskich ("Metafizyka" ks. XII,7)
[Aristotle in the Commentaires of Alexander of Aphrodisias and Themistius. An Interpretation of the Conception of the First Mover as a Source of the Motion of Celestial Bodies (Metaphysics, XII,7)]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: O metafizyce Arystotelesa: u podstaw filozofowania realistycznego
Redaktorzy: Andrzej Maryniarczyk, Natalia Kunat, Zbigniew Pańpuch
Strony od-do: 381-400
Streszczenie: Tradycja komentowania pism szkolnych Arystotelesa sięga pierwszych wieków przed Chrystusem. W czasach Aleksandra z Afrodyzji a jeszcze bardziej Temistiusza tradycja komentatorska była już w pełni ukształtowana. Obydwaj autorzy korzystali z dorobku wielu pokoleń komentatorów wskazujących na zasadnicze problemy w tekście Arystotelesa i ukazujących sposoby rozwiązania tych trudności. Dzisiaj na fali powrotu do 'czystej' nauki Arystotelesa badacze starają się oddzielić interpretację komentatorów od nauki samego Stagiryty. Wśród koncepcji zniekształconych przez komentatorów wskazywany jest fragment ks. XII 'Metafizyki', w którym mowa jest o relacji pomiędzy Pierwszym Poruszycielem, a sferą wprawianą przez niego w ruch. Tekst Arystotelesa może być interpretowany w różny sposób, komentatorzy zadając pytania do tego tekstu, starali się go ujaśnić. Odpowiedzi Aleksandra i Temistiusza do dziś wpływają na to, w jaki sposób tekst Stagiryty jest odczytywany.
Słowa kluczowe: Arystoteles, Aleksander z Afrodyzji, Temistiusz, Pierwszy Poruszyciel, ks. XII 'Metafizyki'Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Monika Komsta",
title = "Arystoteles w komentarzach Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza. Interpretacja koncepcji Pierwszego Poruszyciela jako żródła ruchu ciał niebieskich (''Metafizyka'' ks. XII,7)",
journal = "",
year = "2017",
pages = "381-400"
}

Cytowanie w formacie APA:
Komsta, M. (2017). Arystoteles w komentarzach Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza. Interpretacja koncepcji Pierwszego Poruszyciela jako żródła ruchu ciał niebieskich ("Metafizyka" ks. XII,7). , 381-400.