Temistiusz. Miedzy filozofią a polityką
[Themistius: between Philosophy and Politics]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu
Redaktorzy: Anna Palusińska
Strony od-do: 63-83
Streszczenie: Temistiusz łączy w swojej doktrynie elementy arystotelizmu, platonizmu i cynizmu tworząc oryginalną filozofię polityczną. Celem filozofii jest zjednoczenie społeczeństwa w pokoju, co może zostać osiągnięte za pomocą retoryki, która wyjaśnia ludziom założenia filozofii. Rolą filozofa jest przypominanie władcy o jego misji rządzenia państwem w zgodzie z boskim prawem.
Słowa kluczowe: Temistiusz, polityka, filozofia, arystotelizm