Doktor w Katedrze Psychologii Klinicznej Dorosłych. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w KUL. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie oraz doktoranckie.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół konsekwencji utraty dziecka w okresie prenatalnym, tematyki przebaczania, psychologii klinicznej oraz diagnostyki.

 

2018 - Studia podyplomowe - Psychoonkologia
2015 - Studia podyplomowe - Psychologia transportu
2014 - Studia podyplomowe - Zarządzanie, przetwarzanie i statystyczna analiza danych
2013 - Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCh
2013 - Studia magisterskie - psychologia
2011 - Studia licencjackie - pedagogika 

monika.guzewicz@gmail.com
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018 |
C-403
środa 12:20 - 13:00
czwartek 10:40 - 11:30

 

 

 

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych organizowanych
w kraju i za granicą
 

 1. 2011, Kraków – „Nowe technologie – nowe możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, referat:Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego”,24 marca.
 2. 2013, Lublin - Konteksty Psychologii Rehabilitacji - I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”, referat:Niewidomi na Kaukazie, 3 grudnia (współautor: mgr Marek Jakubowski).
 3. 2014,Tarnopol (Ukraina), referat:Kształtowanie się zachowań przedsiębiorczych u młodzieży, 13-14 marca.
 4. 2014, Lublin – KUL, XXI Konferencja Naukowa: „Konteksty Psychosomatyki”, referat:Psychosomatyczne konsekwencje utraty dziecka w wyniku poronienia,10-12 kwietnia (współautorzy: prof. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska).
 5. 2014, Lublin – KUL, XXI Konferencja Naukowa: „Konteksty Psychosomatyki”, referat:Postawa wobec własnej choroby a jakość życia kobiet z zespołem nietrzymania moczu (NM),10-12 kwietnia (współautorzy: prof. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska, dr hab. n. med. Jacek J. Kraczkowski).
 6. 2014, Gdańsk – UG, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie”, referat:Rodzina osierocona wobec utraty dziecka nienarodzonego,29-30 kwietnia (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, dr Katarzyna Szymona-Pałkowska).
 7. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, referat:Od przedszkola na Profesora. Czyli jak muzyka wpływa na rozwój dzieci,20 maja.
 8. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, poster:Muzyka to nie tylko rozrywka. Wykorzystanie muzykoterapii w leczeniu pacjentów z nerwicą,20 maja (współautorzy: Anita Kobis, Ewelina Kalbarczyk).
 9. 2014, Opole – UO i KUL, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Oblicza twórczości muzycznej”, poster:Czy muzyka może zabijać? Country nie taki cichy zabójca,20 maja (współautorzy: Łucja Jagiełło, Mateusz Hadam, Joanna Karkut, Piotr Kochański).
 10. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Mądrość życiowa a wsparcie społeczne w okresie wczesnej starości. Analiza badań własnych, 22 maja (współautorzy: mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 11. 2014, Lublin – WSNS, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, referat: Struktura osobowości w ujęciu P. Costy i R. McCrae a style radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, 22 maja (współautorzy: mgr Paweł Brudek, prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 12. 2014, Jelenia Góra – UE, 8th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools in Jelenia Góra, report:Psychological and sociological situation of stillbirths in Poland, 23th May.
 13. 2014, Lublin – KUL, UG, UJ, II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, referat:Religijne aspekty utraty dziecka przed jego narodzeniem, 3-4 czerwca (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 14. 2014, Kamień Śląski, UO, UWr, WSA, I Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia – niepłodność – adopcja, referat:Zmiany w obrazie swojej osoby i w odczuwanym poczuciu sensu życia u kobiet doświadczających utraty dziecka w okresie prenatalnym, 20-21 października (współautor: mgr Adam Falewicz).
 15. 2014, Lublin, KUL, WTUO, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w Rodzinie", referat: Mądrość i prężność a radzenie sobie ze stresem u osób starszych, 21 października (współautor: mgr Adam Falewicz).
 16. 2014, Lublin, NCN, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, referat:Psychosomatyczne następstwa utraty dziecka w wyniku poronienia,22 listopada.
 17. 2014, Poznań – UAM, I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej: „Psychologia Kliniczna w XXI wieku - teoria i praktyka", referat: Doświadczanie utraty dziecka – koncepcje, problematyka diagnostyki i wsparcia,27-29 listopada (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 18. 2014, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcostwo: rodzaje i formy”, referat:Ojcostwo niedotknięte – doświadczenie utraty dziecka w okresie prenatalnym, 10 grudnia.
 19. 2015, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Autorytet: mieć czy być?”, referat: Autorytet, którego potrzeba - o sytuacji rodziców po stracie dziecka poczętego,24 luty.
 20. 2015, Stalowa Wola, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja CAMPUS: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?”, referat: Przemiany rodziny w świetle współczesnej psychologii,10 marca.
 21. 2015, Lublin, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL i Fundacja Aktywni Rodzice: „Wartość życia a wychowanie. W 20-tą rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae”, referat: Wychowanie ku życiu zawarte w nauczaniu Jana Pawła II, 25 marca.
 22. 2015, Warszawa – APS im. M. Grzegorzewskiej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Człowiek w sytuacji granicznej”, referat: Utrata dziecka poczętego jako sytuacja graniczna dla kobiety, małżeństwa i rodziny, 26 marca.
 23. 2015, Ukraina, ХII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації, 26-27.03.2015 року Тepнoпiль, Украине, organizator: Міністерство Освіти і Науки України, Тepнoпiльский національний економiчний університет, Рада Молодих Вчених, Вроцлавський економічний університет Польща, Білоруський Державний Економічний Університет, Кошицький Технологічний Університет, Науково-Навчальний Комплекс „Економосвіта”, wygłoszenie referatu: Sociological situation of stillbirth in populatio of Poland,26-27 marca.
 24. 2015, Lublin, Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL: „Psychologia – moja pasja”, referat: Żałoba i strata, czyli trudna przestrzeń dla pracy psychologa, 21 kwietnia.
 25. 2015, Warszawa, IS UKSW, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”, referat: Percepcja siebie jako matki w obliczu straty prokreacyjnej, 5 maja.
 26. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja „Było sobie życie… i o nim interdyscyplinarnie”, referat: Na granicy życia – o życiu poczętym i jego utracie, 6 maja.
 27. 2015, Lublin, UMCS, VII Ogólnopolska Konferencja „Oko w oko z… cierpieniem psychicznym”, referat: Cierpienie utraconego macierzyństwa – psychologiczna sytuacja kobiet po poronieniu, 8 maja 2015.
 28. 2015, Jelenia Góra – UE, 9th International Conference of Young Scientists of the Euroregion’s Neisse High Schools in Jelenia Góra, report:Self-imagine, meaning of life in women who lost the child before the birth,12th May.
 29. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Cechy temperamentalne i aleksytymia a radzenie sobie ze stresem u osób z chorobami dermatologicznymi,15-17 maja (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, Sylwia Kupidura).
 30. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Struktura osobowości i obraz własnego ciała a skłonność do zachowań anorektycznych u kobiet we wczesnej dorosłości, 15-17 maja (współautorzy: prof. dr hab. Stanisława Steuden, Kinga Słowik).
 31. 2015, Gdańsk – UG, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, referat: Ocena psychospołecznego funkcjonowania osób zmagających się z chorobą zakaźną, 15-17 maja (współautorzy: mgr Adam Falewicz, mgr Michał Glaza).
 32. 2015, Lublin – Fundacja Tygiel, „Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 70 lat po Wojnie – Polska i Świat 1945 – 2015”, referat: Psychologia wobec konsekwencji wojny. Syndrom drugiego pokolenia, 16-17 maja (współautor: prof. dr hab. Stanisława Steuden).
 33. 2015, Warszawa, IP UKSW, PTP, XXIV Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, referat: Wstępna analiza własności psychometrycznych polskiej adaptacji skali przebaczania Heartland Forgiveness Scale, 1-3 czerwca (współautorzy: dr Kinga Kaleta, dr Justyna Mróz).
 34. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja „To co nieuchronne… o śmierci interdyscyplinarnie”, referat: Nieuchronna a przedwczesna – śmierć dziecka w okresie prenatalnym, 2 czerwca.
 35. 2015, Lublin, AIUTA, Międzynarodowa Konferencja „Studenci trzeciego wieku – studentami nowej generacji?”, referat: „Poczucie humoru a jakość życia słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, 17-19 września.
 36. 2015, Poznań, SWPS, Ogólnopolska Konferencja „Wartości i sens życia”, referat: Poczucie sensu życia u kobiet po doświadczeniu utraty dziecka w okresie prenatalnym, 21-22 września.
 37. 2015, Stalowa Wola, KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samotność – prawda czy mit?”, referat: Samotne macierzyństwo, 17 listopada.
 38. 2015, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć, która daje życie – o transplantologii interdyscyplinarnie”, referat: Psychologiczne aspekty transplantacji serca, 18 grudnia.
 39. 2016, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Cierpienie – i o nim interdyscyplinarnie”, referat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób zmagających się z chorobą zakaźną, 22 stycznia (współautorzy: Adam Falewicz, Michał Glaza).
 40. 2016, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bioetyka”, referat: Etyczne aspekty prowadzenia psychologicznych badań naukowych, 26 luty.

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

 1. Diagnostyka psychologiczna: inteligencja (ćwiczenia) 
 2. Diagnostyka zaburzeń psychicznych (ćwiczenia) 
 3. Podstawowe kompetencje osobowe psychologa (ćwiczenia) 
 4. Diagnostyka inteligencji (ćwiczenia) 
 5. Emocje i motywacje (ćwiczenia) 
 6. Pozytywne skutki negatywnych doświadczeń: stresu, kryzysu i traumy (konwersatorium) 
 7. Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia)
 8. Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia)

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2018 13:34