Monika Chylińska
mgr Monika Chylińska
asystent - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.chylinska_usun_to@kul.pl