Mirosław Sitarz
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Prorektor
Profesor - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.sitarz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7596-8508