kierownictwo grantu międzynarodowego (konkurs Harmonia 3)
[Poland-Russia: is it a fatalism of enmity? Towards a new historical approach]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Nauki