Polska-Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii
[Poland-Russia: are we condemned to fatalism of hostility? Towards a new historical approach]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej