Ur. 1968 r. w Łomży; 1989-1995 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i Agrigento (Italia) ukończone w 1995r. uzyskaniem tytułuBaccalaureatu z teologii w Studium Teologicznym S. Gregorio Agrigentino przy Wydziale Teologicznym Sycylii Uniwersytetu w Palermo (Italia); 1995r. święcenia kapłańskie; 1995-1996 praca duszpasterska w diecezji Agrigento (Italia); 1996-2003 studia w Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (Italia); 1999 Obrona pracy licencjackiej na podstawie pracy Fondamenti della morale matrimoniale nel pensiero di Karol Wojtyła; 2003 doktoryzował się na podstawie rozprawy L’uomo come punto d’incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat (1900-1979); od 2003 Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Kierownik Poradni Rodzinnej Fundacji Vitae Familiae w Łomży, Opiekun Kościelny Katolickiego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łomży, Przewodniczący Komisji ds. Rodzin Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej; od 2005 członek Komisji Posynodalnej Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej; od 2004 zlecono zajęcia w Instytucie Teologicznym w Łomży i Instytucie Nauk o Rodzinie KUL, od 2006 zlecono zajęcia w Studium Proboszczowskim w Łomży, od 2007 zatrudniony jako asystent wInstytucie Nauk o Rodzinie KUL. Od lutego 2009 r. adiunkt w katedrze Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. Od października 2009 r. do 2011r. sekretarz redakcji Roczników Nauk o Rodzinie. Od listopada 2009 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologów i Komisji Duszpasterstwa Rodzin Stowarzyszenia. Od 2010 współpracuje z radą naukową „EPISTEME”. Adiunkt w Katedrze Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. Od 2011 opiekun Koła Naukowego INoR. 23.07.2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania i wybitne osiągnięcia naukowe. 17.12.2013 r. - nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. 17.01.2017 r. habilitacja na Wydziale Teologii KUL. Przewodniczący i koordynator Stypendialnej Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Teologii (2017/2018, 2018/2019). 28.09.2018 r. odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. 07.12.2018 r. nagroda indywidualna III sopnia Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019 14:48