Oblicza życia. Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli
[Faces of Life. Jubilee Book of Professor Dorota Kornas-Biela]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Wojciech Otrębski
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Tytuł publikacji: Zachowania komunikacyjne rodziców dzieci z zespołem Downa i ich zróżnicowanie. Badania empiryczne par rodziców
Redaktorzy: Ewa Domagała-Zyśk Aleksandra Borowicz Renata Kołodziejczyk Klaudia Martynowska
Strony od-do: 725-739
Dostęp WWW: https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/1748