dr hab. Michalina Duda-Hyz
adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: michalina.duda-hyz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7058-3481