Michał Kosche

The Human Person as a Social and Interpersonal Being According to the Most Significant Representatives of the Lublin Personalism

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Collectanea Theologica (ISSN: 0137-6985)
Rok wydania: 2021
Tom: 91
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 5-24
Streszczenie: Artykuł stanowi próbę syntetycznego przedstawienia koncepcji osoby jako bytu społecznego i relacyjnego w oparciu o lubelską myśl personalistyczną przełomu XX i XXI wieku. Badanie społecznego horyzontu osoby nie może ograniczać się do przedstawienia pojedynczej, choćby najbardziej genialnej perspektywy. Osobę trzeba rozświetlić za pomocą różnego rodzaju świateł poznawczych w taki sposób, aby dotrzeć do szerokiego wachlarza informacji na jej temat. Doskonale nadaje się do tego lubelski personalizm, który charakteryzuje się wielością metod i form deskrypcji osoby, zarazem zachowując pewien wspólny fundament aksjomatyczny i aksjologiczny. Ponadto, zgodnie z logiką hermeneutycznej metody „po-między,” przy opisie bytu osobowego lubelscy personaliści tacy jak Wincenty Granat, Karol Wojtyła/Jan Paweł II czy Czesław Stanisław Bartnik korzystali zarówno z danych filozoficznych, jak też teologicznych. Czerpiąc metodologiczne inspiracje od powyższych mistrzów, całość dociekań zwartych w tym artykule została podzielona na dwie części, zawierające w sobie analizy filozoficznego i teologicznego horyzontu społecznego rozumienia osoby.
Słowa kluczowe: osoba, personalizm, antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, hermeneutyka, Karol Wojtyła/Jan Paweł II
Dostęp WWW: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/view/7840
DOI: 10.21697/ct.2021.91.1.01Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "The Human Person as a Social and Interpersonal Being According to the Most Significant Representatives of the Lublin Personalism",
journal = "Collectanea Theologica",
year = "2021",
number = "1",
pages = "5-24"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2021). The Human Person as a Social and Interpersonal Being According to the Most Significant Representatives of the Lublin Personalism. Collectanea Theologica, 1, 5-24.