Michał Kosche

Bogoczłowieczeństwo w myśli prawosławnej
[GODMANHOOD IN THE ORTHODOX THOUGHT]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2012
Strony od-do: 121-127
Streszczenie: Bogoczłowieczeństwo jawi się jako wielka kategoria interpretacyjna, zdolna pomieścić w sobie zarówno namysł nad Bosko-ludzką rzeczywistością Chry-stusa, jak i nad istotą człowieczeństwa w jego indywidualnym i społecznym charakterze. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie daje ta kategoria w wydaniu teologii prawosławnej.
Słowa kluczowe: bogoczłowieczeństwo
Dostęp WWW: http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=6,2&str=121-127Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Bogoczłowieczeństwo w myśli prawosławnej",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2012",
pages = "121-127"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2012). Bogoczłowieczeństwo w myśli prawosławnej. Teologia w Polsce, 121-127.