Michał Kosche

Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata
[OUTLINE OF THE GRANAT’S INTEGRAL PERSONALISM]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2013
Strony od-do: 157-171
Streszczenie: Człowiek od dawna próbował rozumieć siebie samego oraz otaczający go świat. Historia ludzkiej myśli obfituje w wielu uczonych, którzy przy użyciu rozmaitych systemów filozoficznych, etycznych, społecznych czy religijnych, a w czasach najnowszych także za pomocą wysoko rozwiniętej aparatury tech-nicznej, próbowali i próbują wyjaśnić fenomen człowieka. Na tym tle nie-zwykle interesująca jawi się droga personalistyczna. Stara się ona wyjaśnić istotę bycia człowiekiem za pomocą kategorii ściśle związanych z tym, co prawdziwie ludzkie: z jego doświadczeniem; z jego egzystencją; z relacjami, w których żyje i działa. Współczesna polska myśl antropologiczna posiada co najmniej kilku wybitnych przedstawicieli tego prądu. Jednym z nich był zna-komity lubelski personalista i teolog Wincenty Granat.
Słowa kluczowe: Wincenty Granat, personalizm, antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, antropologia społeczna
Dostęp WWW: http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=7,2&str=157-171Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2013",
pages = "157-171"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2013). Zarys personalizmu integralnego Wincentego Granata. Teologia w Polsce, 157-171.