Michał Kosche

Hermeneutyka biblijna i teologia hermeneutyczna
[Biblical and Theological Hermeneutics]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2016
Tom: 10
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 107-117
Streszczenie: Biblia stanowiąca centrum życia wiary jednocześnie zawiera jednocześnie zobiektywizowaną naukę na temat spraw Boskich, jak też stanowi przestrzeń osobistej relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. W związku z tym w życiu wierzącego pojawia się problem osobistej interpretacji przekazu biblijnego, a w szczególności możliwych dróg korelacji sensu doktrynalnego z sensem osobistym. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona pierwsza część artykułu. Na przedłużeniu tej problematyki ujawnia się także druga kwestia. Biblia, jak każda narracja, domaga się odpowiedniej interpretacji. Domaga się zatem teologii, która respektując metodologiczne kanony, stanowi sztukę interpretacji słowa Bożego. Dlatego warto pochylić się nie tylko nad zagadnieniem hermeneutyki biblijnej, lecz pójść o krok dalej i podjąć kwestię teologii jako ars interpretandi Objawienia. Temu zagadnieniu zostanie poświęcona druga część artykułu.
Słowa kluczowe: Hermeneutyka teologiczna, Biblia, prawda historyczna i narracyjna, personalizm
Dostęp WWW: http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=10,1&str=107-117Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Hermeneutyka biblijna i teologia hermeneutyczna",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2016",
number = "1",
pages = "107-117"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2016). Hermeneutyka biblijna i teologia hermeneutyczna. Teologia w Polsce, 1, 107-117.