Michał Kosche

Personalizm jako próba jednoczenia „zwaśnionych” antropologii
[Personalism as an Attempt to Reconcile the Anthropologies at Variance]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Horyzonty Polityki (ISSN: 2082-5897)
Współautorzy: Krzysztof Guzowski
Rok wydania: 2016
Tom: 7
Numer czasopisma: 19
Strony od-do: 57-76
Streszczenie: Artykuł przedstawia personalizm w jego funkcji integrującej i dopełniającej antropologie aspektowe oraz w jego funkcji krytycznej wobec antropologii redukcyjnych. Z tego względu, iż u korzeni współczesnego personalizmu tkwi sprzeciw wobec kryzysu antropologicznego i cywilizacyjnego (E. Mounier), personaliści oprócz prowadzenia badań naukowych nad fenomenem osoby ludzkiej wykazują ambicję wpływania na współczesną kulturę humanistyczną poprzez promocję antropologii personalistycznej oraz specyficznej aksjologii, która podkreśla prymat osoby ludzkiej wobec świata przyrody i techniki.
Słowa kluczowe: personalizm, osoba, człowiek, antropologia integralna, metafizyka, filozofia społeczna, etyka
Dostęp WWW: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/757/898
DOI: 10.17399/HP.2016.071903Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche and Krzysztof Guzowski",
title = "Personalizm jako próba jednoczenia „zwaśnionych” antropologii",
journal = "Horyzonty Polityki",
year = "2016",
number = "19",
pages = "57-76"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. and Krzysztof Guzowski(2016). Personalizm jako próba jednoczenia „zwaśnionych” antropologii. Horyzonty Polityki, 19, 57-76.