Michał Kosche

Naród w polskiej myśli personalistycznej
[NATION IN POLISH PERSONALISTIC THOUGHT]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe (ISSN: 1232-8766)
Rok wydania: 2017
Tom: 38
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 77-88
Streszczenie: Współczesna, zachodnioeuropejska myśl społeczna stroni od prób opisania przestrzeni społecznej za pomocą kategorii „narodu”. Tymczasem, jak przekonują liczni polscy myśliciele podejmujący zagadnienie społecznego wymiaru istnienia człowieka, właściwie rozumiane pojęcie narodu pozwala wyjaśnić i uporządkować wiele fenomenów życia wspólnotowego. Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego ukazania tego, jak ujmowana jest rzeczywistość narodu w pracach najwybitniejszych przedstawicieli szeroko rozumianej polskiej myśli personalistycznej.
Słowa kluczowe: Naród, osoba, kultura, wiara, ojczyzna, społeczność, państwo
Dostęp WWW: https://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/173/157
DOI: 10.21852/sem.2017.1.06Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Naród w polskiej myśli personalistycznej",
journal = "Seminare. Poszukiwania naukowe",
year = "2017",
number = "1",
pages = "77-88"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2017). Naród w polskiej myśli personalistycznej. Seminare. Poszukiwania naukowe, 1, 77-88.