Michał Kosche

Duch Święty jako największy Dar miłości miłosiernej Chrystusa
[THE HOLY SPIRIT AS THE GREATEST GIFT OF THE MERCIFUL LOVE OF CHRIST]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2018
Tom: 12
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 179-191
Streszczenie: Niniejszy tekst traktuje o pneumatologicznym wymiarze miłosierdzia Bożego. Wychodząc od mowy pożegnalnej Chrystusa zapisanej przez św. Jana Ewangelistę, w której Zbawiciel wyjaśnia uczniom, że to Duch Święty jest największym darem, jaki zostawia On Kościołowi, autor stara się naszkicować pewien przyczynek do ukazania pneumatologicznej perspektywy Bożego miłosierdzia. Artykuł rozpoczyna się od naszkicowania horyzontu rozumienia tego, czym (Kim) jest miłosierdzie. Następnie uwaga poznawcza kieruje się w stronę uchwycenia relacji pomiędzy Chrystusem – Wcielonym miłosierdziem Ojca – a Duchem Świętym, będącym Parakletem i Osobą-Miłością. Kolejnym etapem jest analiza pneumatologicznego rysu miłosierdzia, który uwidacznia się w procesie uświęcenia i chrystoformizacji człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem daru odpuszczenia grzechów jako elementu niezbędnego do kształtowania komunii z Trójjedynym Bogiem. Tekst zwieńczy analiza horyzontalnego wymiary miłosierdzia, w którym Duch Święty sprawia, że człowiek doświadczony miłosierdziem Boga zdolny jest czynić miłosierdzie względem innych.
Słowa kluczowe: Miłosierdzie, Duch Święty, osoba, pneumatologia
Dostęp WWW: http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=12,2&str=179-191Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Duch Święty jako największy Dar miłości miłosiernej Chrystusa",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2018",
number = "2",
pages = "179-191"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2018). Duch Święty jako największy Dar miłości miłosiernej Chrystusa. Teologia w Polsce, 2, 179-191.