Michał Kosche

Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów
[Interpretative horizon of so-called "Irregular situations" (Amoris laetitia) in the light of the teaching of John Paul II and the document of the International Theological Commission entitled “The Interpretation of Dogma”]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2019
Tom: 66
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 101-127
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce interpretacji nauczania papieża Franciszka na temat tzw. „sytuacji nieregularnych” zaprezentowanych w adhortacji Amoris laetitia. Jest to problem ważny ponieważ ta część papieskiej teologii budzi największe kontrowersje. Przyglądając się dynamice rozwoju doktryny Kościoła, można bez trudu spostrzec jej nieustanny rozwój idący w kierunku coraz lepszego wyjaśnienia prawd wiary jak też nieustannej aktualizacji nauczania. Jednakże każda aktualizująca musi być zanurzona w Tradycji ponieważ prawda pozostaje w swojej istocie niezmienna, a jedynie zmieniać się może pewna forma językowa jej przekazu. Przyjmując hermeneutykę ciągłości jaka cechuje rozwój doktryny Kościoła, uprawnione jest poszukiwanie właściwego kontekstu hermeneutycznego dla „sytuacji nieregularnych” w świetle teologii i antropologii Jana Pawła II oraz na tle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej poświęconemu interpretacji dogmatów.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Franciszek, sytuacje nieregularne, Amoris laetitia, interpretacja dogmatów, hermeneutyka
Dostęp WWW: https://www.ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/9713/9448
DOI: 10.18290/rt.2019.66.3-7Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2019",
number = "3",
pages = "101-127"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2019). Horyzont interpretacyjny tzw. „sytuacji nieregularnych” (Amoris laetitia) w świetle nauczania Jana Pawła II oraz dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Interpretacja dogmatów. Roczniki Teologiczne, 3, 101-127.