Michał Kosche

Od "wojny sprawiedliwej" do "rewolucji chrześcijańskiej” – kilka uwag o rozwoju doktryny katolickiej na temat prawa do uprawnionej obrony
[From "Just War" to "Christian Revolution" - a Few Remarks on the Development of Catholic Doctrine on the Right to Legitimate Defense]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła (ISSN: 1426-4196)
Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 77-93
Dostęp WWW: https://www.researchgate.net/publication/335313351_Od_wojny_sprawiedliwej_do_rewolucji_chrzescijanskiej_-_kilka_uwag_o_rozwoju_doktryny_katolickiej_na_temat_prawa_do_uprawnionej_obronyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Michał Kosche",
title = "Od ''wojny sprawiedliwej'' do ''rewolucji chrześcijańskiej” – kilka uwag o rozwoju doktryny katolickiej na temat prawa do uprawnionej obrony",
journal = "Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła",
year = "2019",
number = "1",
pages = "77-93"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kosche, M. (2019). Od "wojny sprawiedliwej" do "rewolucji chrześcijańskiej” – kilka uwag o rozwoju doktryny katolickiej na temat prawa do uprawnionej obrony. Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, 1, 77-93.