Michał Kosche

Dr Michał Kosche

Asystent naukowy

Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego

Wydział Teologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres do korespondencji:

Ul. Nałkowskiej 40/19, 43-100 Tychy

michal.kosche@kul.pl

michal.kosche@gmail.com

Telefon: 733804526

ORCID: 0000-0002-1715-0510       

www.kul.pl      

 

Michał Kosche, PhD

Research Assistant in Department of  Christology and Christian Personalism

The John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

michal.kosche@kul.pl

michal.kosche@gmail.com

Phone: 733804526

ORCID: 0000-0002-1715-0510       

www.kul.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 16:11