Urodziłem się 26 grudnia w Kielcach. W latach 2002-2005 uczęszczałem do VII Liceum Ogólnokształconcego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Po ukończonym liceum rozpocząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Studia zakończyłem zdanym egzaminem magisterskim z oceną końcową bardzo dobrą. 

W tarkcie  studiów aktywnie uczestniczyłemw samorządzie studenckim, zwłaszcza poprzez sprawowanie funkcji parlamentarzysty w Parlamencie Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubeslkiego Jana Pawła II  oraz przez dwukrotne powołanie zarządzeniem Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania do uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej jako przedstawiciel Studentów WZPINOG. Przez ostatni rok studiów uczestniczyłem także w projekcie Akademickiego Biura Porad Prawnych, którego siedziba znajdowała się na terenie miasta Stalowa Wola. 

W dniu 25 września 2010 r. przystąpiłem do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, z którego uzyskałem wynik pozytywny. Na podstawie uchwały nr 9/VII/2010 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach zostałem wpisany na listę aplikantów radcowskich. 

Od roku 2011 r. zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Zamiesjcowym Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalwoej Woli.

W dniach 19-21 marca 2014 r. przystąpiłem do egzaminu zawodowego po uprzednio ukończonej aplikacji radcowskiej z którego uzyskałem wynik pozytywny. Od 19 sierpnia 2014 r. aktywnie wykonuje zawód radcy prawnego.

 

Głównym punktem moich zainteresowań jest szeroko rozumiana nauka prawa, w szczególności nakierowana na takie dziedziny jak : prawo finansów publicznych, prawo finansów sektora samorządu terytorialnego,  prawo podatkowe.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014 23:17