Konsultacje w sesji letniej 2017/18

 

2018-06-20 (środa) 10:00 - 11:30

2018-06-29 (piątek) 7:30 - 9:00

pokój 307 albo pracownia komputerowa

 

Materiały do zajęć

 

rok akademicki 2017/18 semestr letni

 

Abstract Data Structures

Exercises 1 - Arrays

Exercises 2 - Stacks

List (dynamic implementation)

Exercises 3 - For test

Exercises 4 - Set

Test

Exercises 5 - Stack in Java

Exercises 6 - Set & List

Exercises for exam

Exam

 

Laboratorium Specjalistyczne

Tetris 2018-04-04

Projekt zaliczeniowy

 

Laboratorium Programowania

Zadania powtórzeniowe

Wiersz Miłosza - Turka

Tekst wiersza

Zadanie powtórzeniowe

Projekt mail

Projekt zespół

Zadania klasy i biblioteka

 

Modele Matematyczne w Informatyce

Zadania - Grafy

Zadania zaliczeniowe

Sztuczna inteligencja

 

Tworzenie portali internetowych

Zjazd 2018.03.03-04

Wykład 2

Baza danych

Programy z zajęć

Wybrane funkcje PHP

Programy z zajęć 20180421

Wymagania na zaliczenie

Zadania zaliczeniowe

 


 

Stare materiały do zajęć

 

 

Architektura komputerów

Zamiana liczb całkowitych

Zadania zaliczeniowe

 

Data protection

Presentation themes

Modular exponentiation

Test

 

HTML

Wykład 1

Zadanie 1

Wykład 2

Przykłady z wykładu

Zadanie zaliczeniowe

 

Laboratorium Specjalistyczne II

Projekt zaliczeniowy

 

Object-oriented programming

Zadania powtórzeniowe (pl)

Exercises 4

Exercises 5

Data file

Exercises 7

Test

Test 2

Exam

 

Ochrona danych

Kod Hamminga

iteracyjne podnoszenie do potęgi

Rozszerzony algorytm Euklidesa

Polecenia pari

Tematy referatów


Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018 09:09