dr Martyna Strembska-Kozieł
Asystent - Katedra Pedagogiki Ogólnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: martyna.strembska_anti_spam@kul.pl