2006

Prace magisterskie
  • Społeczne zadania rodziny w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.
  • Chrzest źródłem zobowiązań moralnych w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego .
  • Moralny wymiar kwestii ekologicznej w nauczaniu Jana Pawła II

2003

Prace magisterskie
  • Problem odpowiedzialnego rodzicielstwa w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1994-2002
  • Problematyka cierpienia w przemówieniach Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski
  • Moralne problemy bezrobocia w świetle współczesnej literatury teologiczno-etycznej
  • Moralne posłannictwa małżeństwa i rodziny w "Studiach nad Rodziną" w latach 1998 - 2002.