2011

Prace magisterskie
 • "Mowa ciała" w miłości małżeńskiej w świetle cyklu katechez Jana Pawła II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"

2010

Prace magisterskie
 • Rola rodziny w wychowaniu do wartości moralnych w polskich posoborowych publikacjach teologicznomoralnych.
 • Osobowa godność człowieka jako fundament działań medycznych w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych.
 • Moralne problemy samotności w rodzinie.
 • Postawa nadziei w życiu i pismach bł. Natalii Tułasiewicz.

2009

Prace magisterskie
 • Formacja moralna człowieka w świetle nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego

2008

Prace magisterskie
 • Wychowanie do integralnej wizji płciowości w polskich publikacjach teologicznomoralnych w latach 1994 - 2005.
 • Wezwanie do formacji sumienia w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pilgrzymek do Polski.
 • Prawda jako fundament komunikacji społecznej w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1992-2007.
 • Rola modlitwy w życiu rodzinnym w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1994 - 2005.
 • Problematyka obrony życia w "Studiach nad Rodziną" w latach 1998 - 2006.

2007

Prace magisterskie
 • Rola sakramentu pokuty w formacji sumienia w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1984 - 2004.
 • Rola sakramentu pokuty i pojednania w budowaniu małżeńskiej " communio personarum" w świetle nauczania Jana Pawła II.
 • Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.
 • Wezwanie do odpowiedzialnej wolności w życiu społecznym w świetle przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.
 • Intergralna wizja płciowości w świetle polskich publikacji teologicznomoralnych w latach 1983 - 2006.
 • Problematyka cierpienia na łamach kwartalnika "Homo Dei" w latach 1984 - 2005.
 • Zadania wychowawcze rodziców w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.

2006

Prace magisterskie
 • Rola czystośći w wychowaniu do miłości w świetle Ruchu Czystych Serc.
 • Rola Eucharystii w budowaniu małżńskiej "communio personarum" w świetle nauczania Jana Pawła II