2021

Rozprawy doktorskie
 • Eucharystia jako źródło i wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralne
Prace magisterskie
 • Cnota pokory w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
 • Moralne zło antykoncepcji w świetle nauczania Benedykta XVI
 • Posłannictwo małżeństwa i rodziny w świetle nauczania Benedykta XVI

2020

Prace magisterskie
 • Fenomen miłości w życiu i twórczości Hryhoria Skovorody (1722-1794)
 • Wezwanie do towarzyszenia małżeństwu i rodzinie w świetle adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka
 • Geniusz kobiety w świetle nowego feminizmu św. Jana Pawła II

2019

Prace magisterskie
 • Małżeństwo chrześcijańskie drogą do świętości w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia
 • Chrześcijański sens cierpienia w świetle nauczania Benedykta XVI.
 • Posłannictwo rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym na podstawie dokumentów ze Światowych Spotkań Rodzin.

2018

Prace magisterskie
 • Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła Prawosławnego na Białorusi
 • Moralny sens daru z siebie w miłości małżeńskiej w nauczaniu Benedykta XVI.
 • Rodzina chrześcijańska środowiskiem wychowania do dojrzałej miłości

2017

Prace magisterskie
 • Moralne posłannictwo małżeństwa i rodziny w posoborowym nauczaniu Kościoła
 • Moralna ocena wolnych związków.

2015

Rozprawy doktorskie
 • Chrześcijańska formacja moralna jako droga do dojrzałej osobowości w świetle publikacji G. W. Allporta.
Prace magisterskie
 • Posłannictwo moralne małżeństwa i rodziny w "Studiach nad Rodziną" w latach 1997-2014
 • Sakrament pokuty i pojednania wobec wyzwań współczesności

2014

Prace magisterskie
 • Miłość w twórczości literackiej Karola Wojtyły, Jana Pawła II.
 • Małżeństwo i rodzina wobec teorii gender.