Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej
[The Conditioning of Human Action. A Moral Theological Study Based on Polish Post-Vatican Theological and Non-Theological Literature]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Grzegorz Ciuła