Miłosierdzie czy (i) sprawiedliwość?
[Mercy or (and) Justice?]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XXI Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego: O miłosierdziu w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca
Miejsce: Zamość