Kwerenda naukowa
[Scientific research]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia