Wskazania duszpasterskie w odniesieniu do małżeństwa i rodziny w świetle „Amoris laetitia”
[Pastoral Indications with Reference to Marriage and Family in the Light of "Amoris laetitia"]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Dzień formacji Kapłanów
Miejsce: Zamość