Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny
[St John Paul II - Pope of Family]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dziedzictwo św. Jana Pawła II: "Santo subito! i co dalej?"
Miejsce: Łódź