Wyzwania pastoralne adhortacji "Amoris laetitia"
[Pastoral Challenges of Exortation "Amoris laetitia"]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Spotkanie formacyjne kapłanów
Miejsce: Radom