Teologicznomoralne implikacje adhortacji "Amoris laetitia
[Theological and Moral Implications of Exortation "Amoris laetitia"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Inspiracje adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Duszpasterstwa Rodzin