Misericordia. Pensieri, parole, opere e omissioni
[Mercy. Thoughts, Words, Works, and Omissions]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Papieski Instytut Jana Pawła II Studiów nad małżeństwem i rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim