Moralne problemy samotności w rodzinie
[Moral Problems of Loneliness in the Family]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2009
Tom: 56
Strony od-do: 165-181
Streszczenie: W wyniku procesu globalizacji oraz niebywałego wręcz rozwoju elektronicznych środków komunikacji – które obalają bariery czasowe i przestrzenne – zaczęto określać świat globalną wioską. Wydawać by się mogło, że dzięki temu nastąpi łatwe i szybkie zbliżenie ludzi do siebie. Tymczasem można zaobserwować narastające zjawisko osamotnienia. Skala zaniku głębszych międzyludzkich więzi jest na tyle poważna, że użyto sformułowania „samotny tłum”. Dzieje się tak, ponieważ same możliwości i ułatwienia techniczne – choć niewątpliwie stanowią szansę – nie są w stanie zbudować głębokich międzyludzkich więzi. Te bowiem tworzą ludzie, którzy potrafią stawać się bezinteresownym darem i przyjmować innych jako dar. Niestety zachodzące przemiany cywilizacyjne, a wraz z nimi postępujący rozkład tradycyjnej rodziny, przyczyniają się do wzrostu niezrozumienia i samotności w kręgu rodzinnym. Samotność w rodzinie wynika z braku należytej więzi między jej członkami. Stąd bycie razem sprowadza się często jedynie do fizycznej obecności, pozbawionej głębszego, duchowego wymiaru. Życie razem, ale nie wspólnie prowadzi do osamotnienia, które może dotykać wszystkich: małżonków, dzieci, osoby starsze. Rodzina, aby była prawdziwą wspólnotą, musi wciąż na nowo odkrywać swą komunijną tożsamość. Małżeńska i rodzinna „komunia osób” – chociaż wyrasta z daru miłującego Boga – jest zadaniem dla tworzących ją osób.
Słowa kluczowe: indywidualizm, migracja, osamotnienie, samotność w rodzinieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Moralne problemy samotności w rodzinie",
journal = "Roczniki Teologii Moralnej",
year = "2009",
pages = "165-181"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2009). Moralne problemy samotności w rodzinie. Roczniki Teologii Moralnej, 165-181.