Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota.Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II.
[**]

Książka naukowa nierecenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2000
Streszczenie: Uczestnictwo, a tym samym i wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym, jest jednym z najważniejszych aspektów współczesnego nauczania społecznego Kościoła, odnosi się to szczególnie do nauczania Jana Pawła II. Świadczyć o tym może także i to, że już w swoich filozoficznych publikacjach sprzed pontyfikatu, Karol Wojtyła wielokrotnie, a zwłaszcza w książce Osoba i czyn, na tę kategorię wskazuje. Kategoria uczestnictwa opracowana w kształcie filozoficzno-etycznym w okresie sprzed pontyfikatu, została w nauczaniu papieskim uzupełniona i pogłębiona o wymiar biblijno-teologiczny i zarazem pastoralny. Kategoria uczestnictwa pozwala na głębsze, bardziej personalistyczne rozumienie zaangażowania w życie społeczne. O ile bowiem samo zaangażowanie może być rozumiane na sposób przedmiotowy (jako zaangażowanie „w coś”), o tyle uczestnictwo odsłania zawsze jednocześnie podmiotowy wymiar tego zaangażowania (jest to zawsze uczestnictwo „kogoś”). Poprawne rozumienie uczestnictwa w życiu społecznym jest dzisiaj szczególnie potrzebne, ponieważ bywa ono dość często zafałszowywane, czego wymownym przykładem są systemy społeczno-polityczne o tendencjach zarówno kolektywistycznych jak i skrajnie liberalnych. Filozoficzno-etyczna perspektywa uczestnictwa w życiu społecznym ukazuje w jaki sposób człowiek poprzez działanie z innymi spełnia się jako osoba. Nie pomniejszając wartości filozoficznego spojrzenia na człowieka trzeba jednak stwierdzić, że dopiero integralna koncepcja człowieka, którą umożliwia wizja teologiczna pozwala na pełne odczytanie wezwania do uczestnictwa. Objawienie osoby poprzez czyn człowieka zostaje w wizji teologicznej dopełnione czynem Boga wobec człowieka. Chodzi tu o integralne połączenie biblijnej i personalistycznej wizji uczestnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy historiozbawczej. W ten sposób refleksja nad życiem społecznym zostaje odniesiona do trynitarnego i chrystocentrycznego zarazem wymiaru życia chrześcijańskiego, a w konsekwencji wskazuje, że chodzi o uczestnictwo nie tylko poszczególnych chrześcijan, ale także uczestnictwo całego Kościoła w życiu społecznym.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, uczestnictwo w życiu społecznym, wolności, solidarnośćCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota.Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II.",
year = "2000",
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2000). Osoba. Uczestnictwo. Wspólnota.Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II. Lublin: