Oblicza miłości – oblicze cierpiącego
[The many faces of love – a suffering face]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Polonijny Kongres Rodziny: "Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania"
Miejsce: Chicago