Małżeństwo i rodzina wobec wyzwań współczesności
[Contemporary marriage and family challenges. ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Polonijny Kongres Rodziny: "Oblicza miłości – rodzice. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i wychowania"
Miejsce: Chicago