O ekonomię w służbie rodziny
[Economy in the Service of the Family]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa Konferencja dla przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracowniczych: "Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym"
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Społecznych KUL, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw