Der Einfluss Sozia-ökonomischen Veränderungen auf das Familienleben
[The Influence of Socio-Economic Transformations on the Family Life]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologii Moralnej (ISSN: 2081-1810)
Rok wydania: 2013
Tom: 5(60)
Strony od-do: 157-174
Streszczenie: Życie rodzinne – podobnie jak cała egzystencja człowieka – podlega wpływowi zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Między rodziną i życiem społeczno-ekonomicznym zachodzi obustronna zależność. Współcześnie w nowoczesnych społeczeństwach uwaga została skierowana przede wszystkim na jednostkę. W związku z tym rodzinie nie przypisuje się już tak ważnej roli instytucji społecznej. Konsekwencją takiego stanowiska jest swoiste zapoznanie rodziny przez ekonomistów, którzy chętniej posługują się pojęciem „jednostki zamieszkałej” niż specyficznym pojęciem rodziny. Tymczasem to w rodzinie należy upatrywać pierwsze strategiczne źródło zasobów dla społeczeństwa, głównie poprzez odtwarzanie społeczeństwa, równoważenie rozdziału dochodów, tworzenie kapitału ludzkiego oraz ochronę jednostek słabych. Rodzina, jako podstawowa społeczność, potrzebuje właściwej organizacji życia społeczno-gospodarczego. Chodzi tu zwłaszcza o taką organizację pracy zawodowej, która uwzględniałaby potrzeby i rytm życia rodziny. Dla właściwego funkcjonowania i wypełnienia swego posłannictwa rodzina powinna mieć zapewnioną sprawiedliwą zapłatę za wykonywaną pracę. W kontekście życia rodzinnego za sprawiedliwą zapłatę uważa się taką, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Rodzina dla swojego wzrostu nie potrzebuje doraźnej opieki, ale trwałych rozwiązań w postaci aktywnej polityki prorodzinnej państwa, opartej na zasadzie pomocniczości. Polityka prorodzinna musi wykraczać poza troskę o materialną sytuację rodziny, a dążyć do ochrony jej podmiotowości i tożsamości. Konieczne jest, aby same rodziny coraz lepiej uświadamiały sobie własną rolę współtwórców prorodzinnej polityki społeczno-gospodarczej.
Słowa kluczowe: rodzina, kapitał ludzki, praca, polityka prorodzinnaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marian Pokrywka",
title = "Der Einfluss Sozia-ökonomischen Veränderungen auf das Familienleben",
journal = "Roczniki Teologii Moralnej",
year = "2013",
pages = "157-174"
}

Cytowanie w formacie APA:
Pokrywka, M. (2013). Der Einfluss Sozia-ökonomischen Veränderungen auf das Familienleben. Roczniki Teologii Moralnej, 157-174.