Prawo do małżeństwa darem miłującego Boga. Refleksje teologa
[The Right to Marriage as the Gift of Loving God. Reflection of the Theologian.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXIII Dni Praw Człowieka: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL