Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła.
[Faces of Mercy. Moral Message of the Church]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła.
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL