Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła.
[Faces of Mercy. Moral Message of the Church]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL