Recenzent rozprawy doktorskiej Bartłomieja Stypy
[Reviev of the disertation by Bartłomiej Stypa]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Bartłomiej Stypa
Tytuł publikacji: Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II