Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach
[Truth enlightens mind and shapes freedom. The encyclical Veritatis splendor John Paul II after 20 years]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL