Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę. W 20. rocznicę „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II
[Around the contemporary dispute about marriage and family. On the 20th anniversary of „Letter to Families”]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Teologii Moralnej KUL