Kwerenda naukowa
[Scientific research]

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

Miejsce: Rzym