Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Michał Pakuła
Tytuł publikacji: Wezwanie do odnowy moralnej życia społecznego w listach pasterskich Episkopatu Polski w latach 1989-2010
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II