Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Paweł Marzec
Tytuł publikacji: Naprotechnologia w kontekście teologicznomoralnej refleksji nad ludzką płodnością
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II