Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Dorota Wilk
Tytuł publikacji: Teologicznomoralne implikacje tajemnicy trynitarnej
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet lubelski Jana Pawła II